Samfunn og økonomi utgave 1 – 2017

Tema: Kommunereformen

Temaet i denne utgaven av Samfunn og økonomi er kommune- og regionsreformen.

Løgn, hvit løgn og statistikk 
fagredaktør Bjarne Jensen 

Med økonomisme på hjernen
Noralv Veggeland

Solbergregjeringens velferdskommuner
Fanny Voldnes

Endringene i inntektssystemet for kommunesektoren 2017:
Er det behov for reversering?

Jan Mønnesland

Politikere i utakt med folket?
Mette Nord

Regionreform uten mål og mening
Bjarne Jensen

Hvilke kommuner og fylker passer sammen i større enheter?
Sigbjørn Sødal

Interkommunalt samarbeid. Fakta og myter om omfanget i Norge
Bjarne Jensen

Spelet om Nord-Norge: Regionreform i motvind
Nils Aarsæther

Mulighetenes café – eller avgrunnens diligence?
Harry Herstad