Samfunn og økonomi utgave 1 – 2018

Hvordan påvirker økningen i andelen eldre samfunnsøkonomien?

Temaet i dette nummeret er økningen i andelen eldre fram mot 2060. Mange omtaler det som eldrebølgen. Den populære påstanden er at det blir så mange eldre at de yrkesaktive ikke har råd til å finansiere tjenester og pensjoner til de eldre. Dagens velferdsstat er ikke bærekraftig, ifølge Civita. Problemet som er løftet fram er at det kan bli for få yrkesaktive til å finansiere de ikke-yrkesaktive.

Fagredaktøren
Bjarne Jensen  

Eldrebølgen – storm i et vannglass
Sindre Farstad

Arbeidstidsreform på dagsorden
Mette Nord

De eldre er en viktig ressurs
Jan Davidsen og Harald Olimb Norman

Eldre som økonomisk byrde?
Jan Mønnesland

Framtidas arbeidsmarked – mangel på arbeidskraft eller mangel på arbeidsplasser?
Alexander Berg Erichsen

Utfordringene med eldrebølgen kan løses om vi har vilje til det
Mats Monsen

Finansdepartementet – en aktør for sosialt og politisk fellesskap?
Alf-Inge Jansen

Makroøkonomiske utfordringer i perspektivmeldingene
Halvard Bakke

Virkninger av eldrebølgen
Bjarne Jensen

SIVA og livet etter dauden
Håvard Teigen