Samfunn og økonomi – utgave 1 2021

Hvordan bygge landet?

Tema for utgave 1 av Samfunn og økonomi i 2021 er nærings- og distriktspolitikk.

Vi kan nå se konturene på slutten av det store olje- og gasseventyret i våre havområder. De enorme investeringene og inntektene her har vært en hovedmotor i utviklingen av det norske samfunnet og den norske økonomien siden 1970

Fra Bjarne Jensens lederartikkel

Fagredaktøren
Bjarne Jensen

Bolig, ulikhet og mistillit
Bente Aasjord

Norsk energi- og industripolitikk er også distriktspolitikk
Harald Kjeldstad

Bygg landet: Ser vi klare skilje mellom dei to regjeringsalternativa?
Håvard Teigen

Digitalisering som er tilpasset landet vårt – ikke omvendt
Trond Finstad

Mydighetene overser lokalbankenes særtrekk
Gøril Bjerkan

Vi trenger en bedre jordbrukspolitikk
Svenn Are Lie

Fiskeripolitikk for god verdiskapning og utvikling av norske kystsamfunn?
Torbjørn Trondsen og Peter Ørebech

Distriktskommunen ein pådrivar for næringsutvikling
Nils Aarsæther, Sindre Myhr, Geir Bye

Distriktspolitikk med positive ringverknader
Steinar Næss

Bolig, ulikhet og mistillit
Bente Aasjord