Samfunn og økonomi utgave 1 – 2022

Tema: Utvikling i offentlig sektor

I Samfunn og økonomi utgave 1 – 2022 er det flere artikler som berører utviklingen i offentlig sektor.

Tidligere tolldirektør Bjørn Røse forteller historien om hvordan Finansdepartementet i 2016 totalt endret innkreving og beregning av merverdiavgift på eksport og import uten på forhånd å involvere tollvesenet som hadde kunnskapene. Røse på viser at endringen ga et oppsiktsvekkende engangstap i merverdiavgiften på ti milliarder kroner, og at den åpner for årlige tap på mellom tre og fem milliarder. Det samme departementet fjernet kommunenes skatteinnkreving og sentraliserte den til statens eget skattevesen i 2021. Kommunene protesterte. Fagforbundets Trond Finstad skriver i sin kommentar at det finnes god og sikker dokumentasjon på at kommunenes innkreving var meget effektiv. Likevel ble den sentralisert. Nå etterlyser Fagforbundet en evaluering av virkningene på skatteinntektene.

Karl Sæbjørn Kjøllesdal stiller spørsmål ved fornuften i å forkaste det regnskaps- og budsjettsystemet som var utviklet for god styring av offentlig virksomhet og erstatte det med forretningsregnskap i sykehusene våre. Hans dokumentasjon viser at det ikke har gitt bedre økonomistyring. Vi har ogs. en viktig artikkel om utdanningssystemet for helsefagarbeidere. Det er yrkesgruppa i helse- og omsorgssektoren hvor det trenges flest nye hender. Andre artikler omhandler spørsmål som den ødeleggende NPM-ideologien, om veksten i offentlig sektor er problematisk, og hvorfor ulvedebatten er så høyt på dagsordenen. Interessant er også artikkelen om den første norske læreboka i statsøkonomi, som kom som føjetong i Skilling-Magazin i 1845 og -46.

Fagredaktøren
Bjarne Jensen

Historien om hva som skjedde da innkreving av toll og avgifter ble flyttet fra Tollvesenet til Skatteetaten
Bjørn Røse

Arven etter Solberg-regjeringen
Trond Finstad

Komplekse utfordringer for helsefagarbeidere
Sigrun Saur Stiklestad

Monstermaskinen NPM
Kristin Reichborn-Kjennerud

Hvorfor vekker den norske ulvepolitikken så sterk motstand?
Hans Christian Høyer, Mona Strand, Jon Helge Lesjø

Offentlig sektor vil bli større. Men er det noe problem?
Bjarne Jensen

Den første norske læreboka i statsøkonomi
Arild Sæther, Ib Erik Eriksen

Økonomisk styring av norske sykehus med regnskapsloven: Ble styringen bedre?
Karl Sæbjørn Kjøllesdal