Samfunn og økonomi – utgave 1 – 2023

Tema: Før høstens valg

Hovedtema for utgave 1 – 2023 av Samfunn og økonomi er utvikling og tjenester i kommunesektoren.

Leder: Hvorfor mister regjeringen oppslutning
Bjarne Jensen, ansvarlig redaktør

Helsepersonellkommisjonen
Bjarne Jensen

Problemene med tillitsreformen
Paul Bjerke

Velferdstjenester som lønnsom geskjeft
Fanny Voldnes

Privat eller kommunal drift av parkene i Oslo
Gunnar Gussgard

Hvorfor bruke stemmeretten ved høstens valg?
Helene Skeibrok

Busstrafikk på anbud eller i egen fylkeskommunal regi – eksempelet Innlandet
Gunnar Gussgard

Planstrategi 4.0: Mot et planstyrt lokaldemokrati
Karoline Jacobsen Kvalvik og Nils Aarsæther

Trepartssamarbeid og klimaomstilling
Nina Solberg og Bjørn Pettersen

Energibruken i Norge
Anders Skonhoft