Samfunn og økonomi utgave 1 og 2 2019

Arbeidsliv og pensjon

I dette nummeret av Samfunn og Økonomi tar vi opp viktige forhold i arbeidslivet, som deltidsproblematikk, vold og trusler i førstelinjetjenesten og trepartssamarbeid. Vi belyser også elementer i vårt nye pensjonssystem.

Artikler i utgave 1 og 2 Samfunn og økonomi / 2019

Fagredaktøren
Bjarne Jensen

Fagforbundet er utålmodig etter å få på plass heltid
Mette Nord