Samfunn og økonomi utgave 1 og 2 2019

Arbeidsliv og pensjon

I dette nummeret av Samfunn og Økonomi tar vi opp viktige forhold i arbeidslivet, som deltidsproblematikk, vold og trusler i førstelinjetjenesten og trepartssamarbeid. Vi belyser også elementer i vårt nye pensjonssystem.

Artikler i utgave 1 og 2 Samfunn og økonomi / 2019

Fagredaktøren
Bjarne Jensen

Den vanskelige deltidsknuten
Mia Vabø, Ida Drange, Nina Amble

Fagforbundet er utålmodig etter å få på plass heltid
Mette Nord

Kommentar til artiklen «Vold og trusler om vold»
Signe Hananger

Vold og trusler om vold i førstelinjen
Pål Ellingsen, Tore Hafting, Ole Jørgen Ranglund

Ytringsfrihetens forutsetninger og grenser
Arve Negaard

En introduksjon til Tom Haftings artikkel om trepartssamarbeidet
Paul Bjerke

Trepartssamarbeidet og legitimitet: Mellom kommunikative og strategiske beslutninger
Tore Hafting

Samordningfellen – Molbopolitikk i praksis
Bjarne Jensen , Ragnhild Dahl , Sindre Farstad 

Gevinst ved salg av barnehager
Stein Antonsen