Samfunn og økonomi utgave 2 -2012

Tema: Velferd og demokrati

I denne utgaven av Samfunn og økonomi ser vi hva slag styring vi vi har med velferdstjenesten – er det folkevalgt styring eller markedsstyring? Bruken av finansregnskap i offentlig sektor er et viktig tema og hvordan vi bruker skattebetalernes penger som mange er opptatt av.

Norge bruker mye på felles velferdstjenester, men mindre enn vårt velstandsnivå tilsier 

Det er blitt vanlig å hevde at vi i Norge bruker så mye i offentlig sektor at bedre velferds­ tjenester ikke er et spørsmål om økte ressurser eller bevilgninger, men å bruke ressursene mer effektivt.

Skriver redaktør, Bjarne Jensen i lederen til denne utgaven av Samfunn og økonomi

Velferd viktigst
Bjarne Jensen

Omstillingskompetanse gir en vellykket norsk forvaltning
Gerd Eva Volden

Folkevalgt styring eller markedsstyring?
Fanny Voldnes 

Er verdiene i norske kommuner i endring?
Tor Busch og Grete Wennes 

Bruken av finansregnskap i det offentlige
Jon Lundesgaard  

Skattebetalernes penger
Stein Østre

Bokanmeldelse

Når store bror ser deg
Christian Kjølaas

Mytene om den dynamiske skattepolitikken
Hallvard Bakke

En beretning om blindhet
Harry Herstad