Samfunn og økonomi utgave 2 – 2013

Tema: Hvordan skal vi ivareta våre felles velferdsgoder?

Hvordan kan vi best trygge velferdsstaten og det norske samfunnet for fremtiden?

Offentlig privat samarbeid (OPS), pensjon, konkurranseutsetting og styring av barnehagesektorene er blant temaene som belyses i denne utgaven av Samfunn og økonomi.

Hva slags kommuner skal vi ha?
Bjarne Jensen

Myter og fakta om offentlig ressursbruk
Linda Skjold Oksnes

En effektiv og moderne forvaltning
Sigbjørn Johnsen

Bygge landet – med planlegging?
Nils Aarsæther

Perspektivmeldingen – rasjonell analyse eller skremselspropaganda?
Hallvard Bakke

Lokalmedisinske sentre – bedre og billigere?
Margrete Gaski og Birgit Abelsen

Debatt: Misvisende om skatteforskning 

På kanten: Økt valgfrihet i kriminalomsorgen

Bokanmeldelse  

Nedtegnelser fra et europeisk kjellerdyp
Harry Herstad