Samfunn og økonomi utgave 2 – 2015

Tema: Kommune-Norge

Denne utgaven av Samfunn og økonomi har satt søkelyset på kommune-Norge. Er innbyggernes tilfredshet med tjenestene i kommunen knyttet til størrelsen? Er større og sammenslåtte kommuner viktig for den regionale utviklingen? Kommunehelsetjenesten og effektene av samhandlingsreformen er også et viktig tema som belyses. Utgaven inneholder også en artikkel om de økonomiske effektene av trepartssamarbeidet i Norge.