Samfunn og økonomi utgave 2 – 2016

Tema: Helsevesenet

Temaet for denne utgaven av Samfunn og økonomi er ulike aspekter ved organiseringen av helsetjenestene våre. Hvor store bør sykehusene våre være? Kan vi være på vei mot et klassedelt helsevesen? Det er noen av spørsmålene som stilles og forsøkes besvart. En av artiklene handler også om makt, avmakt og fryktkultur.

Vi trenger folkets og pasientenes sykehus
fagredaktør Bjarne Jensen

Forholdet mellom størrelse og kvalitet i norske sykehus
Alexander Berg Erichsen

Hva forteller undersøkelser om størrelse på sykehus og sykehuskvalitet?
Bjarne Jensen

Vi vil ha økt folkevalgt styring
Sissel M. Skoghaug

Er vi på vei til den sengeløse, hjerteløse og klassedelte helsetjenesten?
Oluf Dimitri Røe

Oppsiktsvekkende konklusjoner fra sykehusutvalg – foretaksmodellen fredes igjen
Unni Hagen

Norge bruker få ressurser til helsetjenester sammenlignet med andre rike land
Bjarne Jensen

Konkurranseutsetting av IKT-tjenester i Helse Sør-Øst – en uklok beslutning
Hans Martin Aase, Rita S. Barlo

Hold munn eller gå! Makt og avmakt i helsevesenet
Eli Berg