Samfunn og økonomi utgave 2 – 2017

Tema:
Konkurranseutsetting eller egenregi?

Det har nå gått over over 25 år siden NPM gjorde sitt inntog i Norge. Dette nummeret av Samfunn og økonomi tar opp noen av de konsekvensene ideologien har hatt, og stilt spørsmålet: Lønner det seg for samfunnet å overføre fellestjenestene til pri­vate kommersielle bedrifter? Svaret er at den viktigste dokumenterte økonomiske effekten er økte inntekter for eierne av de kommersielle bedriftene, og lavere lønn og dårligere pensjons­ ordninger for de ansatte. Virkningene på andre samfunnsforhold synes heller ikke å være positiv ut fra de fleste samfunnsmålene vi har for Norge.

Fagredaktøren
Bjarne Jensen

Offentlige tjenester til innbyggernes beste
Mette Nord

Lønnsdifferanser mellom kommunal og privat sektor
Alexander Berg Erichsen

Det koster å privatisere offentlige tjenester
Stein Guldbrandsen

Kommersielle barnehager får mange millioner i tilskudd til utgifter de ikke har
Bjarne Jensen

Handlingsrommet for kommunal egenregi
Fanny Voldnes / Geir Høin

Konkurranseutsetting i helsetjenesten
Iren Luther

Velferdsprofitørenes lobbyarbeid
Linn Herning

Skatteplanlegging i velferdssektoren
Stein Antonsen

Hvorfor bør barnevern være offentlig?
Kjell Arne Lie

Offentlig eller privat utbygging og drift av fellestjenester
Bjarne Jensen

Konkurranseutsetting av IKT-tjenester i Helse Sør-Øst – verre enn fryktet
Hans Martin Aase/Rita S. Barlo

Minneord Harry Herstad