Samfunn og økonomi utgave 2 -2021

Tema: Alternativ til helseforetaksmodellen

Utgave 2 av Samfunn og økonomi 2021 er viet til helseforetaksmodellen og inneholder også et konkret forslag til en alternativ modell utarbeidet av en gruppe fagfolk på 15 personer. Gruppen kaller seg «Alternativ til helseforetaksmodellen».

I denne utgaven av tidsskriftet Samfunn og økonomi drøfter vi sentrale aspekter ved styring og organisering av våre sykehus. Vi har hatt to hovedmål. Det første er å få fram bakgrunn for og viktige virkninger av den foretaksmodellen som ble innført i 2001. Det andre er å finne fram til viktige ledd i en alternativ modell, basert på at sykehusene er en juvel i vår velferdsstat. Sykehusene skal finansieres av innbyggerne i fellesskap, og tjenestene skal fordeles etter behov.

Fra Bjarne Jensens lederartikkel

Fagredaktøren
Bjarne Jensen

Er vi på vei mot et pengeløst, hjerteløst og todelt helsevesen?
Sven Erik Gisvold, Oluf Dimitri Røe og Torgeir Bruun Wyller

Tanker om sykehus, helsevesen og beredskap
Sissel M. Skoghaug

Helseforetaksreformen – mål og virkninger. Hva er alternativet?
Bjarne Jensen

En ny organisering av sykehusene
Christian Grimsgaard

Norsk fødselsomsorg har mest å tape på helseforetaksmodellen
Anja Cecilie Solvik

Med lokal og regional folkevalgt forankring av sykehusene – blir det slutt på fakkeltogene?
Øyvind Bosnes Engen

Gir dagens årsregnskap nyttig informasjon om sykehus?
Fanny Voldnes

Forslag til en bedre organisering av våre felleseide sykehus
Lene Haug og alle medlemmer i Alternativ til helseforetaksmodellen

Hva er det beste utbyggingsalternativet for sykehusene i Oslo?
Lars Nestaas

Synspunkter på perspektivmeldingen 2021: Vi har råd til velferdsstaten
Hallvard Bakke og Sindre Farstad

Etnisk mangfold og toleranse: Hva gjør europeere tolerante?
Kent Hoffmann, Tor G. Jakobsen og Marthe L. Holum