Stikkord: Barnehager

Artikler med stikkord «barnehager» i fagtidsskriftet Samfunn og økonomi

Se også andre temaer og stikkord og oversikt over utgaver av Samfunn og økonomi

Gevinst ved salg av barnehager - Samfunn og økonomi utgave 1 og 2 2019

Gevinst ved salg av barnehager

Hvordan holdingselskap og «fritaksmetoden » kan bli og blir brukt for å unngå eller utsette skatt på store gevinstersom hentes ut ved salg av barnehager. Store deler av gevinsten kan bli holdt ubeskattet tilbake i selskapene.