Stikkord: Boligpolitikk

Artikler med stikkord «boligpolitikk» i fagtidsskriftet Samfunn og økonomi

Se også andre temaer og stikkord og oversikt over utgaver av Samfunn og økonomi

Bolig, ulikhet og mistillit

Ulikhet finner vi ikke bare i byene, men også mellom by og bygd. Mange rurale kommuner i Nord-Norge skårer langt under det nasjonale snittet for indikatorer som utdanning, helse og levealder. Blant disse er en vedvarende høy lærermangel i grunnskolen en mulig faktor som bidrar til at Nord-Norge har landets høyeste frafall i videregående skole. Dette har vart i lengre tid.