Stikkord: Finansdepartementet

Artikler med stikkord «Finansdepartementet» i fagtidsskriftet Samfunn og økonomi

Finansdepartementet er et norsk departement som skal planlegge og iverksette den økonomiske politikken, samordne arbeidet med statsbudsjettet, sørge for at det offentlige får inn skatter og avgifter, samt overvåke og utarbeide regler for tilsyn og virksomhet i finans­markedene.Finansdepartementet ble grunnlagt 1. januar 1819. Opprettelsen ble vedtatt av Regjeringsrådet/Statsrådet i 1814.
Norges Bank og Finanstilsynet er underlagt Finansdepartementet.

Se også andre temaer og stikkord og oversikt over utgaver av Samfunn og økonomi

Finansdepartementet – en aktør for sosialt og politisk fellesskap?

Om Finansdepartementets rolle. Hvorfor blir ikke det faktum at eldre lever lenger fremstilt som en suksess, men snarere som et problem for det norske velferdssamfunnet. Hva har skjedd når suksess blir sett som en samfunnsøkonomisk byrde og trussel mot statens finanser i Perspektivmedlingen 2017