Stikkord: Helseforetaksmodellen

Helseforetaksmodellen

Artikler med temaet: Helseforetaksmodellen

Lov om helseforetak ble vedtatt av Stortinget i 2001 etter en høringsrunde på seks uker ble forslaget presentert i april og vedtatt av Stortinget 12. juni 2001. Med dette ble det vedtatt at sykehusene skulle overføres til statlige foretak. Reformen var omstridt fra første dag.

Samfunn og økonomi – utgave 2 – 2021 er i sin helhet viet helseforetaksmodellen. Denne utgaven av fagtidsskriftet er et samarbeid med aksjonen Alternativ til helseforetaksmodellen, som har presenterte et forslag til alternativ organisering.

Se også andre temaer og stikkord og oversikt over utgaver av Samfunn og økonomi