Stikkord: Jordbrukspolitikk

Artikler med stikkord «jordbrukspolitikk» i fagtidsskriftet Samfunn og økonomi

Se også andre temaer og stikkord og oversikt over utgaver av Samfunn og økonomi

Vi trenger en bedre jordbrukspolitikk

Vi trenger en ny og bedre jordbrukspolitikk som støtter jordbrukets samfunnsoppdrag. Det dreier seg først og fremst om en politikk som i sterkere grad gjør det mer lønnsomt å bruke mer av våre eget dyrkbare arealer og utmarksbeiter, og som reduserer import av kraftfôr.