Stikkord: Konkurranseutsetting

Artikler med stikkord «konkurranseutsetting» i fagtidsskriftet Samfunn og økonomi

Se også andre temaer og stikkord og oversikt over utgaver av Samfunn og økonomi

Egenregi eller konkurranseutsetting

Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap ble sommeren 2017 rammet av konkursen i RenoNorden AS. Et case fra Romsdalshalvøya
Interkommunale Renovasjonsselskap.