Stikkord: Mangel på helsepersonell

Mangel på helsepersonell

Artikler med temaet: Mangel på helsepersonell

Mangel på nok helsepersonell til å dekke dagens og ikke minst fremtidens forventede behov for helsepersonell blir sett på som et stort problem. En økende andel eldre i befolkning – både som en følge av lengre levealder og fordi de store etterkrigskullene i løpet av de neste tiårene vil runde åtti år.

Innføringen av helseforetaksmodellen og andre reformer i sykehustjenestene har delvis hatt som mål å håndtere mangel på helsepersonell ved å gjøre sykehusene mer effektive. Innføringen av samhandlingsmodellen har kanskje vært det tiltaket som er tettest knyttet til forventningen om mangel på helsepersonell.