Stikkord: Pensjon

Artikler med stikkord «pensjon» i fagtidsskriftet Samfunn og økonomi

Se også andre temaer og stikkord og oversikt over utgaver av Samfunn og økonomi

Eldrebølgen i et nytt perspektiv

Det blir færre yrkesaktive pr. pensjonist framover, men veksten i de yrkesaktives produktivitet vil mer enn veie opp for dette. Og Oljefondets betydning vil være avhengig av hvilken avkastning fondet oppnår.