Stikkord: Perspektivmedlingen

Artikler med stikkord «Perspektivmedlingen»

Perspektivmeldingen er en stortingsmelding lagt frem av Finansdepartementet hvert fjerde år. I Perspektivmeldingen presenteres fremtidens utfordringer for landet og regjeringen og hvordan man planlegger å møte disse. Perspektivmeldingen drøfter viktige utfordringer og valgmuligheter for norsk økonomi og offentlige finanser de neste 50 årene

Se også andre temaer og stikkord og oversikt over utgaver av Samfunn og økonomi

Pensjonsfondets opptur

Et viktig mål for Pensjonsutvalget sommeren 2022 var å sikre pensjonssystemets økonomiske bærekraft, samtidig som systemet er sosialt bærekraftig. Disse to bærekraftsmålene står tilsynelatende i motsetning til hverandre. Hvordan kan vi vite hva vi har råd til mange tiår fram i tid?

Eldrebølgen i et nytt perspektiv

Det blir færre yrkesaktive pr. pensjonist framover, men veksten i de yrkesaktives produktivitet vil mer enn veie opp for dette. Og Oljefondets betydning vil være avhengig av hvilken avkastning fondet oppnår.

Finansdepartementet – en aktør for sosialt og politisk fellesskap?

Om Finansdepartementets rolle. Hvorfor blir ikke det faktum at eldre lever lenger fremstilt som en suksess, men snarere som et problem for det norske velferdssamfunnet. Hva har skjedd når suksess blir sett som en samfunnsøkonomisk byrde og trussel mot statens finanser i Perspektivmedlingen 2017