Stikkord: Regnskapsmodeller i offentlig sektor

Tema:

Regnskapsmodeller i offentlig sektor

Regnskap i offentlig sektor skiller seg fra regnskap i privat virksomhet og har et annet formål. Regnskap føres forskjellig i ulike deler av offentlig sektor.

Se også andre temaer og stikkord og oversikt over utgaver av Samfunn og økonomi

Gir dagens årsregnskap nyttig informasjon om sykehus – og for hvem? Fanny Voldnes - Samfunn og økonomi 2/2021

Gir dagens årsregnskap nyttig informasjon om sykehus?

Med helseforetaksreformen i 2001 ble sykehusene organisert i forretningskonsern og underlagt regnskapsloven som er laget for forretningsdrift i privat sektor. I årene etterpå er det stadig stilt spørsmål ved om hvor egnet dette systemet er for sykehustjenester.