Stikkord: Regnskapsmodeller i offentlig sektor

Tema:

Regnskapsmodeller i offentlig sektor

Regnskap i offentlig sektor skiller seg fra regnskap i privat virksomhet og har et annet formål. Regnskap føres forskjellig i ulike deler av offentlig sektor.

Se også andre temaer og stikkord og oversikt over utgaver av Samfunn og økonomi