Stikkord: Strøm og energi

Strøm og energi

Tilgang til strøm og energi er helt essensielt i samfunnet vårt. Hvordan strømmarkedet skal organiseres og avhengigheten av det europeiske markedet har viktige diskusjonstemaer. Mye blir sagt i det offentlige ordskiftet om strømkabler, ACER, kraftselskapene og hvorvidt det er gunstig eller ikke å være tett knyttet til det europeiske kraftmarkedet. Debatten om energi dreier seg om strøm, men også om olje og gass og om det grønne skiftet.

Her har vi samlet artikler om strøm og energi.