Stikkord: Tillitsreform

Tillitsreform 

Dagens regjering slo i Hurdalsplattformen fast at en av regjeringens viktigste prosjekter er en tillitsreform i offentlig sektor.  Mange kommuner har over lang tid arbeidet med trepartssamarbeid og  tillitsbasert styring og ledelse. Oppfatningene av hva som er problemene men vil til livs med en tillitsreform er nok ganske lik: Tidkrevende rapportering, overdreven kontroll og detaljstyring av arbeidsoppgaver. Mye av dette tolkes av mange som et resultat av New Public Management

Regjeringen holder for tiden på med å utrede en tillitsreform i offentlig sektor. https://www.regjeringen.no/no/tema/statlig-
forvaltning/forvaltningsutvikling/tillitsreform/id2894124/

Her har vi samlet fagartikler om temaet.

Paul Bjerke - problemene med tillitsreform - Samfunn og økonomi 1

Problemene med tillitsreform

Regjeringen har lovet en tillitsreform i offentlig sektor som skal gi tilliten, tida og makta tilbake til ansatte, fagfolk og fagforeninger. Det lyder fint, men mange er usikre på hva en slik reform vil innebære i praksis – og om den i det hele tatt blir noe mer enn fine ord.