Stikkord: Velferdsstaten

Artikler med stikkord «Velferdsstaten»

Se også andre temaer og stikkord og oversikt over utgaver av Samfunn og økonomi

Gevinst ved salg av barnehager - Samfunn og økonomi utgave 1 og 2 2019

Gevinst ved salg av barnehager

Hvordan holdingselskap og «fritaksmetoden » kan bli og blir brukt for å unngå eller utsette skatt på store gevinstersom hentes ut ved salg av barnehager. Store deler av gevinsten kan bli holdt ubeskattet tilbake i selskapene.

Eldrebølgen - storm i et vannglass - Samfunn og økonomi utgave 1 - 2018 - Sindre Farstad

Eldrebølgen – storm i et vannglass

Eldrebølgen brukes som argument for å skape oppfatninger om hvor problematisk og kostnadskrevende alt vil bli i framtida og at flere av dagens velferdsordninger må avvikles. Mange er ikke så heldig at levealder og andel friske leveår øker. Eldrebølgen er imidlertid nærmest en storm i et vannglass.