Stikkord: Vold og trusler i arbeidslivet

Artikler om vold og trusler i arbeidslivet

Se også andre temaer og stikkord og oversikt over utgaver av Samfunn og økonomi

Ytringsfrihet

Ytringsfrihetens forutsetninger og grenser

Det pågår en intens offentlig debatt om ytringsfriheten, med steile fronter som åpenbart snakker forbi hverandre. Debatten er preget av uklare definisjoner og tilsynelatende uløselige dilemmaer.

Vold og trusler om vold i førstelinjen i helse- og omsorgstjenestene - samfunn og økonomi

Vold og trusler om vold i førstelinjen

Vold og trusler om vold mot ansatte i førstelinjen er utbredt. Utfordringen er hvordan ledere og ansatte kan arbeide sammen for et arbeidsmiljø uten vold og trusler.

Kommentar til artiklen om vold og trusler om vold i Samfunn og økonomi fra Fagforbundet

Vold og trusler om vold i førstelinjen – en kommentar

Altfor mange arbeidstakere utsettes for vold og trusler hvert eneste år. Ansatte i helse- og sosialsektoren er mest utsatt, men også trafikkbetjenter og ansatte innenfor offentlig administrasjon, kollektiv transport og undervisning opplever vold eller trusler om vold.