Stikkord: Ytringsfrihet

Artikler med stikkord «Ytringsfrihet»

Se også andre temaer og stikkord og oversikt over utgaver av Samfunn og økonomi

Ytringsfrihet

Ytringsfrihetens forutsetninger og grenser

Det pågår en intens offentlig debatt om ytringsfriheten, med steile fronter som åpenbart snakker forbi hverandre. Debatten er preget av uklare definisjoner og tilsynelatende uløselige dilemmaer.