Utgaver

Samfunn og økonomi utgave 2 – 2023
– Kommunale utfordringer og styring av sykehusene

Samfunn og økonomi utgave 1 – 2023
– Lokalvalg 2023 – Utvikling og tjenester i kommunesektoren

Samfunn og økonomi – utgave 2 – 2022
– Pensjon

Samfunn og økonomi – utgave 1 – 2022
– Utviklingen i offentlig sektor

Samfunn og økonomi – utgave 2 – 2021
– Helseforetaksmodellen

Samfunn og økonomi – utgave 1 – 2021
– Hvordan bygge landet

Samfunn og økonomi – utgave 1 og 2 – 2020
– Offentlig eller privat velferd

Samfunn og økonom – utgave 1 og 2 – 2019
– Arbeidsliv og pensjon

Samfunn og økonomi – utgave 1 – 2018
– Samfunnsøkonomi og eldre

Samfunn og økonomi – utgave 2 – 2017
– Konkurranseutsetting eller egenregi?

Samfunn og økonomi – utgave 1 – 2017
– Kommunereformen

Samfunn og økonomi – utgave 2 – 2016
– Helsevesenet

Samfunn og økonomi – utgave 1 – 2016
– Et levende folkestyre

Samfunn og økonomi – utgave 2 – 2015
Kommune-Norge

Samfunn og økonomi – utgave 1 – 2015
– Et Norge i forandring

Samfunn og økonomi – utgave 1 – 2014
– Kommunereformen

Samfunn og økonomi – utgave 2 – 2013
– Hvordan ivareta våre felles velferdsgoder

Samfunn og økonomi – utgave 1 – 2013
– Offentlig ressursbruk og planlegging

Samfunn og økonomi – utgave 2 – 2012
– Velferd og demokrati

Samfunn og økonomi – utgave 1 – 2012
– Vi bruker mest, men er ikke best – er dette fakta eller en myte?

Se også liste over forfattere
Se også oversikt over artikler etter tema og nøkkelord


Last ned PDF-utgaver